Missiomme on nopeuttaa vihreää siirtymää vihreillä polttoaineilla ja kemikaaleilla

Kehitämme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Sen avulla pystymme korvaamaan ilmastolle haitallisia fossiilisia polttoaineita ja luomaan samalla työpaikkoja vihreän siirtymän saralla.

Vetyyn pohjautuvat ratkaisut ovat keskiössä, kun haluamme vähentää kasvihuonepäästöjä ja tukea talouskasvua. Vihreät vetytuotteet ovat myös avainroolissa tuomassa sähkömarkkinoille joustavuutta.

Vihreää vetyä valmistetaan uusiutuvalla sähköllä, ja Suomella on tähtäimessä merkittävät uusiutuvan energian resurssit. Vetytuotteiden tuotanto avaakin mahdollisuuden parantaa energiaomavaraisuuttamme.

Vihreälle ammoniakille löytyy sekä olemassa olevia että uusia markkinoita

Keskitymme ensisijaisesti vihreään ammoniakkiin, joka on vedyn johdannainen. Tutkimusten mukaan sillä on edellytykset saavuttaa nykyisten fossiilisten markkinoiden hintataso ensimmäisenä power-to-x–tuotteena. Se on nestemäisenä vetyä helpommin varastoitavissa ja siirrettävissä, ja sen logistinen verkosto on jo olemassa. Se on erinomainen polttoaine merenkulun tarpeisiin.

Tällä hetkellä ammoniakkia käytetään esimerkiksi typpilannoitteiden raaka-aineena. Ammoniakin kotimainen tuotanto parantaa siten myös maatalouden huoltovarmuutta.

Vihreä vetyhankkeemme Naantalissa on saanut vahvan startin

Ensimmäisen vetyhankkeemme tarkoituksena on tuottaa synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja nykyisen markkinan tarpeisiin sekä luoda mahdollisuus uusien markkinoiden syntyyn.

Olemme saaneet laajasti tukea hankkeemme tärkeydelle. Käytettävissämme on maailmanluokan insinööriosaamista, ja tuleva tehtaamme sijaitsee Naantalissa optimaalisella paikalla.

Lue lisää hankkeestamme 

Ajankohtaista

22.08.2023

Join us in revolutionizing renewable energy solutions

We are seeking a visionary Energy Manager to help us bring the hydrogen economy and use of ammonia to the world. In this full-time position, you will play a key role in creating a greener future.

Lue lisää

26.05.2023

Green North Energyn suunnittelemalle Naantalin vetylaitokselle on julkaistu ympäristövaikutusten arviointiohjelma  

Green North Energyn vetyhanke etenee suunnitellusti, ja osana sitä on käynnistynyt Naantaliin perustettavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa Naantalissa synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja uusiutuvalla sähköllä.

Lue lisää

11.05.2023

Green North Energyn tuotantokonsepti vihreälle vedylle ja ammoniakille on valmistunut – hankkeen koko kolminkertaistui

Green North Energyn vihreä vety- ja ammoniakkihanke etenee suunnitellusti, ja laitoskonsepti on nyt valmistunut. Sen myötä hankkeen kokoluokka kolminkertaistuu alkuperäisestä suunnitelmasta. Yhtiöllä tulee olemaan merkittävä rooli Suomen huoltovarmuudessa ja vihreässä siirtymässä.

Lue lisää

15.02.2023

Join our green hydrogen revolution

Green North Energy kasvaa ja etsimme nyt kahta uutta henkilöä auttamaan meitä tuomaan vetytalouden ja ammoniakin käytön maailmalle. Näissä vakituisissa tehtävissä sinulla on keskeinen rooli vihreämmän tulevaisuuden luomisessa. Tutustu tehtäviin ja hae.

Lue lisää