Olemme osa vetytaloutta ja vihreää siirtymää

Vankka pohja vihreälle siirtymälle

Aiemmin fossiilisilla polttoaineilla valmistettuja raaka-aineita valmistetaan jatkossa uusiutuvan energian avulla vedystä johtamalla. Näin on myös meidän tapauksessamme. Korvaamme aiemmin maakaasulla valmistetun harmaan ammoniakin vihreällä.

Vihreää ammoniakkia voi käyttää myös synteettisenä polttoaineena. Etenkin meriliikenteessä sen odotetaan tulevina vuosikymmeninä korvaavan nykyisin käytössä olevia raskaasti saastuttavia polttoaineita.

Fossiilivapaassa yhteiskunnassa nojataan voimakkaasti uusiutuvaan sähköön. Vaihtelevan tuotannon tasaamiseksi vetyä voidaan käyttää energian varastoimiseksi tai ajoittaa laitosten tuotantoa hetkiin, jolloin uusiutuvaa sähköä on tarjolla ylen määrin.

Miljardi-investoinnit, syntyvät työpaikat ja avautuvat vientimahdollisuudet tekevät vetytaloudesta Suomen kansantalouden mahdollisen veturin vuosikymmeniksi eteenpäin.

Suomella on valmiudet olla vetytalouden globaali edelläkävijä. Loistavat olosuhteet ja määrätietoiset tiekartat uusiutuvan energian tuotannolle luovat sille perustan. Maailman luokan teknologiaosaaminen, tutkimus ja kokemus energia-, meri- ja kemianteollisuudesta vastaavat vetytalouden luomisen vaatimaan tietotaitoon. Pitämällä huolen vakaasta investointiympäristöstä Suomi houkuttelee maahamme kansainvälisiä sijoituksia.