Ensimmäinen investointimme kohdistuu Naantaliin

Tulemme rakentamaan ensimmäisen vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen Naantaliin. Tarkoituksena on tuottaa synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja nykyisen markkinan tarpeisiin sekä luoda mahdollisuus uusien markkinoiden syntyyn. Tehtaan on määrä olla tuotantokäytössä lähivuosina.

Tuotamme vihreää vetyä elektrolyysiprosessilla. Tuotantomme perustuu siis uusiutuvaan sähköön, eikä maakaasuun niin kuin tähän mennessä on ollut tapana. Tällä saavutetaan merkittävä päästövähennys.

Naantali on optimaalinen paikka vihreiden vetytuotteiden valmistukseen

Tulevan tehtaamme sijaintikohteessa Naantalissa on vihreiden vetytuotteiden tuotannolle keskeinen infra valmiina, mukaan lukien sähkö, lämpö ja tilat.

Alueen muita vahvuuksia ovat:

  • TEN-T-liikenneverkon mahdollistama logistiikka – ammoniakkia kuljetetaan yleisimmin laivoilla
  • Hukkalämmön hyödyntäminen Turun kaukolämpöverkossa
  • Mahdollisuus kiertotalous-ekosysteemin/vetylaakson syntymiseen lähialueelle.

Keskitymme vihreään ammoniakkiin

Vihreä ammoniakki korvaa nyt käytössä olevan fossiilipohjaisen ammoniakin. Sen markkinat voivat kasvaa jopa vihreää vetyä nopeammin, sillä sen logistinen verkosto on jo olemassa. Tulevaisuudessa vihreälle ammoniakille odotetaan suurta roolia etenkin meriliikenteen polttoaineena. Lisäksi se voi vauhdittaa vetytalouden syntymistä, sillä ammoniakkia pystytään hyödyntämään vedyn kantajana.

Ammoniakki on myös kriittinen kemikaali maataloudelle ja teollisuudelle. Tällä hetkellä ammoniakkia tuotetaan pääasiassa EU-alueen ulkopuolella, eli kotimaisen tuotannon mahdollistaminen parantaa huoltovarmuuttamme merkittävästi.