Green North Energyn suunnittelemalle Naantalin vetylaitokselle on julkaistu ympäristövaikutusten arviointiohjelma  

Green North Energyn vetyhanke etenee suunnitellusti, ja osana sitä on käynnistynyt Naantaliin perustettavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa Naantalissa synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja uusiutuvalla sähköllä.  

Green North Energy kehittää Naantaliin tehdasta, jonka tarkoituksena on tuottaa vihreitä vetytuotteita. Niiden avulla pystytään korvaamaan ilmastolle haitallisia fossiilisia polttoaineita ja luomaan samalla työpaikkoja vihreän siirtymän saralla. Yhtiö keskittyy ensisijaisesti jatkojalostamaan vetyä vihreäksi ammoniakiksi, mikä parantaa myös Suomen energiahuollon omavaraistumista ja huoltovarmuutta. 

Perustettavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nyt julkaistu kommentoitavaksi. Siinä vaikutukset arvioidaan ELY-keskuksen valvomana. Yhtiö on jo ennalta kiinnittänyt erityistä huomiota hankkeen ympäristövaikutusten minimoimiseen. Tuotanto pyörii suljetulla prosessilla, jolloin suurimmaksi vaikutukseksi jää se prosessissa syntyvä lämpö, jota ei pystytä hyödyntämään lämmitysverkossa. Ympäristö ja turvallisuus ovat tärkeimmät suunnittelukriteerit, ja niitä kehitetään hyvässä yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa. 

Arviointia tehdään Luolalan tehdasalueella, jossa Green North Energy tarkastelee eri vaihtoehtoja laitoksen sijaintipaikaksi. Siellä on tuotannolle keskeinen infra valmiina, erinomaiset logistiset yhteydet sekä mahdollisuus hyödyntää hukkalämpöä Turun kaukolämpöverkossa. Vihreille vetytuotteille löytyy kysyntää, ja yhtiö on jo solminut useita aiesopimuksia. Tuotannon on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2026. 

– Hankkeemme ydinajatuksena on ympäristövaikutusten minimointi ja vihreän siirtymän mahdollistaminen, eli haluamme huolehtia huolellisesti myös laitoksen vaikutuksista lähiympäristöön. Yhteistyö niin kaupungin, ELY-keskuksen kuin muidenkin viranomaisten sekä alueen yhteistyökumppaneiden kanssa on sujunut hienosti, sanoo Green North Energyn toimitusjohtaja Jussi Ylinen

Lisätietoja: 

Jussi Ylinen, toimitusjohtaja 
Green North Energy Oy 
p. +358 40 577 2430 
jussi.ylinen@greennorth.energy 

Green North Energy on vuonna 2021 perustettu vihreän energian hankekehitysyhtiö, joka mahdollistaa vihreää vetyä ja ammoniakkia valmistavien laitosten toimintaa. Yhtiön suurimmat yritysomistajat ovat insinööri- ja konsulttitoimisto Elomatic Oy sekä Flexens Oy Ab. Yhtiö tulee rakentamaan lähivuosina vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen Naantaliin. 

www.greennorth.energy 

Green NortH2 Energylle 2,3 miljoonan euron T&K-laina Business Finlandista vihreän vety- ja ammoniakkituotannon kehittämiseen

Business Finland on myöntänyt Suomen vihreän ammoniakkituotannon edelläkävijälle, Green North Energylle, tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen. Yhtiö kehittää sen tuella vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantokonseptin. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen huoltovarmuudessa ja vihreässä siirtymässä.

Elomatic Oy:n hankekehitysyhtiö Green North Energy kehittää skaalautuvaa tuotantokonseptia vihreän vedyn ja ammoniakin valmistukseen. Tätä edistämään Business Finland on myöntänyt yhtiölle 2,3 miljoonan euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen. Yhtiöllä on jo olemassa aiesopimukset Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa sekä Wärtsilän ja Meriauran kanssa.

Green North Energyn toiminta edesauttaa huomattavalla tavalla vihreää siirtymää, sillä uusiutuvalla energialla valmistettujen vetytuotteiden avulla pystytään korvaamaan ilmastolle haitallisia fossiilisia polttoaineita ja luomaan samalla työpaikkoja vihreän siirtymän saralla.

Vihreälle ammoniakille nähdään valtavat markkinat esimerkiksi lannoiteteollisuudessa. Tähän mennessä suurin osa Euroopan ammoniakista on tuotu Venäjältä. Vedyn jalostaminen ammoniakiksi on kannattavaa myös, koska vedyn kuljettaminen sellaisenaan ympäri maailman on hyvin haastavaa. Vihreä ammoniakki onkin erinomainen polttoaine esimerkiksi meriliikenteen tarpeisiin.

Green North Energyn tarkoituksena on perustaa ensimmäinen vihreään ammoniakkiin keskittyvä tuotantolaitos Naantaliin.

– Hankkeemme etenee suunnitellusti, ja konseptisuunnitteluvaihe on jo alkanut. Nyt saadun Business Finlandin rahoituksen avulla saamme työmme etenemään täydellä teholla, kiittelee Green North Energyn toimitusjohtaja Jussi Ylinen.

– Green North Energy on hieno esimerkki vetytalouden monipuolisesta hyödyntämisestä. Haluamme Business Finlandissa edistää vastaavia hankkeita Suomessa ja luoda pohjaa yritysten kansainväliselle kasvulle tällä nopeasti kasvavalla markkinalla, toteaa Business Finlandin Account Lead Ulf-Erik Widd.

Lisätietoja:

Jussi Ylinen
Toimitusjohtaja, Green North Energy Oy       
puh. 040 577 2430                    
jussi.ylinen@greennorth.energy

Green North Energy on vuonna 2021 perustettu vihreän energian hankekehitysyhtiö, joka mahdollistaa vihreää vetyä ja ammoniakkia valmistavien laitosten toimintaa. Yhtiön suurimmat yritysomistajat ovat insinööri- ja suunnittelutoimisto Elomatic Oy sekä Flexens Oy Ab. Yhtiö tulee rakentamaan lähivuosina vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen Naantaliin.

www.greennorth.energy